Fagartikler

Her legger vi fortløpende ut en oversikt over fagartiklene vi publiserer på bloggen.


Det er du som er protagonisten, ikke jeg. Nei, ikke du heller.

Oss og de andre – postkolonialisme i Jorda, min mor

En analyse av innledningskapittelet i Otto Sverdrups Nyt land. Fire Aar i arktiske Egne (1903)

Thor – fra vikingtid til Hollywood

To visjoner om den moderne litteratur – Jæger og Hamsun

Lyrikk i nye former – nettpoesi

«Den bekymrede generasjon»

Diktanalyse «Blå valmuesøster – Tibet» (Øyvind Rimbereid)