To visjoner om den moderne litteratur – Jæger og Hamsun

Da Hans Jæger utgav romanen Fra Kristiania-Bohêmen i 1885, proklamerte han at bokens hensikt var å innlede en moderne norsk romanlitteratur. Verket ble beslaglagt umiddelbart, Jæger ble dømt til fengsel for blasfemi og krenkelse av bluferdigheten. Hans ønske om å innlede en moderne norsk litteratur ble aldri oppfylt. Fem år senere, i 1890, slo Knut … Mer To visjoner om den moderne litteratur – Jæger og Hamsun