Diktanalyse «Blå valmuesøster – Tibet» (Øyvind Rimbereid)

I 2008 ga Øyvind Rimbereid ut sin fjerde diktsamling med tittel Herbarium. Begrepet har han lånt fra biologien: Et Herbarium betegner en samling av konserverte, mest tørrede planter eller plantedeler, blomster og urter. Diktene i Rimbereids samling bærer navn på ulike blomster. Sammenhengen mellom enkeltdiktene og diktsamlingens navn er åpenbar – sett utenfra framstår diktsamlingen … Mer Diktanalyse «Blå valmuesøster – Tibet» (Øyvind Rimbereid)